IAO Logo

Strona w budowie, zapraszamy wkrótce!

W sprawach związanych z organizacją
The International Association for Orthodontics (IAO) Sekcja Polska
prosimy o kontakt z:

Prezydent IAO sekcja Polska

dr Hanna Jasińska

hania@iaortho.eu